Çocuklar İçin Yaratıcı Drama Atölyesi


Bu atölyede amacımız, uzman eğitmenler eşliğinde, çocuğun kendi potansiyelini keşfetmesini, sosyal çevresiyle ilişkilerini güçlendirebilmesini, kendini daha iyi ifade edebilmesini ve akademik becerilerinin gelişimini sağlamaktır.

Başlangıç: Pazar / Şişli

Yaş Grupları: 6-7 yaş, 8-9 yaş, 10-12 yaş


Eğitmenler:

Kemal Oruç (www.kemaloruc.net)

Cihan Özdeniz (www.cihanozdeniz.com)


Atölye İçeriği:

Yaratıcı Drama

 • Isınma-Tanışma-Kaynaşma
 • Güven Duyma
 • İletişim Becerileri
 • Öz Güven
 • Kendini İfade Edebilme
 • Güzel Konuşma
 • Ekip Çalışması
 • Dikkat ve Odaklanma
 • Yaratıcılık
 • Hafıza Teknikleri
 • Duyu Kontrolü
 • Duygu Kontrolü
 • Matematiksel Zeka
 • Sözel Zeka
 • Duygusal Zeka
 • Sosyal Zeka
 • Nefes ve Ses Çalışmaları

    Kazanımlar

 • Empati ve etkin iletişim kurabilme
 • Keşif ve araştırma becerilerine sahip olma
 • Farkındalık ve özgüven sahibi olma
 • Kendini ifade edebilme
 • Yaratıcılık ve imgelem becerilerini geliştirme
 • Oyun oynama ve strateji geliştirme
 • Duyu ve duygu kontrolünü sağlayabilme
 • Beden kontrolünü sağlama
 • Etkin gözlem yapabilme
 • Dikkat ve odaklanma sürecini artırabilme
 • Gruba etkin birey olarak uyum sağlama
 • Doğaçlama becerileri kazanma ve geliştirme
 • Utangaçlık, içe kapanıklık ve asosyallik handikaplarını aşabilme
 • Sanat dallarını tanıma ve ilgi kazanma
 • Sürekli gelişen birey olma sürecinde, kendini fark etme ve geliştirebilme
 • Akademik gelişim
 • Hayatı ve dünyayı fark etme, keşfetme becerilerini geliştirme
 • Etkin hafıza tekniklerini öğrenme ve kullanabilme

Bilgi ve Kayıt İçin:

www.dramakumpanya.com

bilgi@dramakumpanya.com

0535 038 10 30

Harbiye / Şişli


Ön Kayıt Formu


İlgili Makalemiz

Yaratıcı Drama Uygulama Rehberi